illutrasjon-inkludering_1920.jpg

Ny ordning: Idrettslag kan søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Kulturdepartementet lanserer en helt ny søknadsbasert ordning hvor idrettslag og foreninger i hele Norge kan søke om penger til mangfolds- og inkluderingstiltak.

200 millioner kroner ligger i potten. Målgruppen er barn og unge fra lavinntektsfamilier, jenter med minoritetsbakgrunn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og trenere og ledere.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og de vil etter planen ta imot søknader fra begynnelsen av mai.

Les mer her