Styreleder Hans Martin Bærefjell under ekstraordinært idrettskretsting
Styreleder Hans Martin Bærefjell under ekstraordinært idrettskretsting

Ekstraordinært idrettskretsting har valgt å beholde dagens struktur

Det ekstraordinære idrettskretstingen vedtok onsdag kveld at Vestfold og Telemark idrettskrets ikke skal dele seg, men forbli samlet, slik som i dag.

Saken om deling var eneste sak under det ekstraordinære idrettskretstinget, som ble avholdt onsdag kveld ved Thor Heyerdahl VGS i Larvik. 35 delegater stemte for deling mens 40 delegater stemte for å beholde dagens struktur. Idrettskretsstyrets innstilling var å beholde dagens struktur.

Bakgrunn

Regionsreformen resulterte i en rekke sammenslåinger av kommuner og fylker. Norsk idrett bestemte i 2015 at alle landets idrettskretser skulle følge fylkesgrensene. Som en konsekvens ble derfor Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets i 2020 slått sammen til én krets. Da Vestfold og Telemark fylke tidligere i år vedtok å dele seg, kom spørsmålet om idrettskretsen skulle gjøre det samme.

I går ble det altså vedtatt at idrettskretsen ønsker å fortsette med dagens struktur og ikke gjøre som Vestfold og Telemark fylkeskommune, å dele seg. Siden idrettskretsen fra 2024 må forholde seg til to fylkeskommuner vil det i tiden frem mot fylkesdelingen prioriteres å etablere et tett og godt samarbeid med de to nye fylkene.