Fra venstre Tone Andrea Skårdal, Sparebank 1 Sørøst-Norge, Katrine Nakken, senterleder Lietorvet, og Fredrik Mydske Nilsen, Gulset IF Ski.  Foto: Alti Lietorvet / Mulle Media
Fra venstre Tone Andrea Skårdal, Sparebank 1 Sørøst-Norge, Katrine Nakken, senterleder Lietorvet, og Fredrik Mydske Nilsen, Gulset IF Ski.  Foto: Alti Lietorvet / Mulle Media

Byttehelg bidrar til lavere utstyrskostnader og økt rekruttering

I november og desember arrangeres byttehelger over store deler av Norge. Et av målene er å øke idrettsdeltakelsen ved at kostandene reduseres.

Selv om de aller fleste barn og unge er innom idretten i løpet av oppveksten, utfordres den høye deltakelsen nå av blant annet økte kostnader. En av driverne er dyrt utstyr. I mange idretter har utstyrsjag og forventinger om hele tiden å ha det beste utstyret ført til at flere barn i praksis ekskluderes.

For å motvirke de negative konsensene av økte kostander til sportsutstyr og forventinger om å hele tiden og ha det beste utstyret, arrangeres det i disse dager byttehelger flere steder i landet.

I Skien ble det i november arrangert byttehelgen i regi av IF Ørn og Gulset IF Ski. – dette er femte året vi arrangerer byttehelgen. Arrangementet er populært og har blitt et viktig tiltak for Ørn og Gulset, sier Bent A. Eriksen som er trener og økonomi- og markedsansvarlig i IF Ørn, og en av de ansvarlige under byttehelgen.

imageefudu.png

Foto: Bent A. Eriksen

For de to idrettslagene i Skien har byttehelgen blitt viktig av flere grunner. – For det første så gir dette familier som nå opplever at de må snu på kronene for å få endene til å møtes en mulighet til å kjøpe billig vintersportsutstyr av god kvalitet. Dette er først og fremst viktig for familiene det gjelder, men for oss som organiserer vinteridrett merker vi at dette også er positivt for rekrutteringen. Familier som ellers ikke hadde tatt seg råd til å kjøpe nytt skiutstyr er mer tilbøyelige til å kjøpe utstyr når det er brukt, i tillegg til at det er mye veldig godt utstyr som kan brukes i mange år før det er utslitt, utdyper Eriksen.

– I tillegg har byttehelgen et bærekraftperspektiv, fortsetter Eriksen. Alt for mye skiutstyr blir aldri brukt opp og havner fort i en mørk krok i garasjen når det blir for smått. Ved å bruke opp utstyret unngår vi unødig produksjon av nytt, noe som bidrar til å redusere klimaavtrykket. 

Istedenfor å arrangere byttehelgen i en idrettshall eller et klubbhus, har Ørn og Gulset alliert seg med Lietorvet kjøpesenter i Skien sentrum. – Dette gir oss langt flere «drop-in»-kunder enn vi ville fått andre steder og vi håper noen av de som kommer innom er personer som vanligvis ikke ville tatt turen hvis byttehelgen ble arrangert utenfor sentrum. Byttehelgen har blitt et viktig tiltak for å bli mer bærekraftig og for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, avslutter Eriksen og oppfordrer folk i Grenland til å besøke byttehelgen på Lietorvet neste år.

Ski.jpg

Foto: Bent A. Eriksen

Byttehelgen er et samarbeid medlem Sparebank1, Norges skiforbund og Norges idrettsforbund. Les mer om byttehelg-konseptet og hvor du kan finne din nærmeste byttehelg.

Samtidig som idrettslag og kommuner i økende grad får på plass utstyrsordninger og tiltak for å hjelpe barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, er økonomi som barriere for deltakelse en voksende utfordring i norsk idrett. Hvis du er tilknyttet et idrettslag og ønsker å bidra til å motvirke den negative utviklingen, oppfordrer vi deg derfor til å sjekke hva som allerede skjer på dette området i din kommune og ditt idrettslag, og om det er mulighet å gjøre mer.

Det finnes flere utstyrsordninger, med BUA som én. Ønsker du mer informasjon om inkludering, økonomi som barriere og andre støtteordninger, sjekk nettsidene til Norges idrettsforbund.

Har du spørsmål, innspill ellers synspunkter om bytte- og utstyrsordninger, ta gjerne kontakt med ansvarlig rådgiver i Vestfold og Telemark idrettskrets, Therese Husby