Kjelkehockey.png

Åpner for søknader om tilskudd om mangfolds- og inkluderingstiltak i idretten

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner nå for søknader om tilskudd i 2022 og 2023 til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Det er satt av 100 millioner kroner til ordningen i 2022. Søknadsfristen er mandag 13. juni.

2022 og 2023 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalte en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde.

Norges idrettsforbund vil bidra med egne ressurser i innstillingsutvalget når søknadene skal behandles.

Les mer her