Idrettens festaften 2021
Idrettens festaften 2021

Nå kan du nominere "Årets idrettslag"

I forbindelse med vår festaften som skal avholdes 27.november 2021 inviteres dere til å nominere kandidat til «Årets idrettslag».

Kriterier

-Idrettslaget må i løpet av året ha markert seg positivt i lokalmiljøet, bidratt til å fremme trivsel og tilhørighet, samt vist evne og vilje til å møte nye utfordringer i lokalmiljøet. 

-Idrettslaget må ha fokus på inkludering og drive "idrett for alle", det må med andre ord ha gode og varierte aktivitetstilbud for alle aldersgrupper og på ulike nivåer. 

-Idrettslaget må samarbeide godt med andre lag, foreninger, særkretser eller andre naturlige samarbeidspartnere.

-Idrettslaget må være fra Vestfold og Telemark

 

Jury og utvelgelse

Det er satt ned en jury bestående av fem personer fra Olympiatopen Østlandet, VTIK styre, Sparebank1 Sørøst-Norge og særidrett.    

Juryen kan på fritt grunnlag komme opp med kandidater i tillegg til de som er nominert fra organisasjonsleddene.

Det vil ut fra et utvalg kandidater innenfor hver priskategori nomineres tre kandidater, som herved går til «finalen» og representant for idrettslaget inviteres til festaften.

Frist for nominering er 2.november 2021.

 

rgb_SB1_sorost-Norge_verti_pos copy1.png

Therese Husby
Therese Husby
Rådgiver arrangement

Ta kontakt dersom du har spørsmål til arrangementet.