Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brev til kommunale og regionale myndigheter - vern om barne- og ungdomsidretten

jujitsu.jpg

Les brevet fra Vestfold og Telemark idrettskrets til regionale og kommunale myndigheter vedrørende nye nasjonale innstramminger og konsekvenser for barne- og ungdomsidretten. Brevet ble sendt mandag 11. januar 2021.

 

Med dette brevet ønsker vi å rette fokuset mot barn og ungdom og deres mulighet til å drive idrett i perioden fremover i vårt fylke. En samlet norsk idrett deler myndighetenes ønske om å skjerme barn og unge fra de mest inngripende tiltakene i pandemien.

For idretten i Vestfold og Telemark er det graden av tiltak for perioden 4.januar til 18.januar, som går lenger enn nasjonale anbefalinger i enkelte kommuner med stans i all organisert idrettsaktivitet også utendørs, som oppfattes spesielt inngripende i denne forbindelse.

Norges idrettsforbund (NIF) og VTIK har forståelse for nasjonale og lokale myndigheters behov for å sette inn nye målrettede tiltak når smittepresset øker. Samtidig er vi bekymret for hvilke konsekvenser nye innstramminger har for barn og unge som allerede har opplevd en lang periode med nedstengning av idrettsaktivitetene.
I den tiden vi nå er inne i, spiller idrettsaktiviteten og tilhørigheten i det lokale idrettsmiljøet en svært viktig rolle i barn og ungdoms tilværelse. De siste innstrammingene oppleves som svært krevende med tanke på å sikre og opprettholde barn og ungdoms møtearenaer på fritiden.

Selv om de totale smittetallene nå er høye, og kanskje må forventes å være det også etter 18. januar, vil sannsynligvis smittepresset fremover være forskjellig i ulike deler av landet, og ulikt i det enkelte fylke.
Vårt primære ønske er derfor at fremtidige tiltak i størst mulig grad ivaretar og sikrer vårt felles ønske om å opprettholde et godt fritidstilbud for barn og ungdom i den enkelte kommune og fylket samlet sett. Det er da viktig med åpne anlegg og enhetlige tiltak.

 

Les brevet i sin helhet her:
Brev til kommunale og regionale myndigheter Vestfold og Telemark 11.01.21.pdf