Årets TV-aksjon går til Plan International Norge sitt arbeid med å bekjempe barneektekteskap. Foto: TV-aksjonen / Plan International Norge
Årets TV-aksjon går til Plan International Norge sitt arbeid med å bekjempe barneektekteskap. Foto: TV-aksjonen / Plan International Norge

Bli bøssebærer for årets TV-aksjon

Årets TV-aksjon går til Plan Internasjonal Norge sitt arbeid med å bekjempe barneekteskap. Aksjonen støtter opp om og styrker arbeidet for likestilling og like rettigheter for jenter.

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å melde seg som bøssebærere søndag 24. oktober. 

- Her er det bare å hive seg rundt, melde seg på som bøssebærer og gjøre en innsats for en særdeles viktig og god sak. Plan sitt arbeid mot tvangsekteskap støtter opp om FNs bærekraftsmål nummer 5, «likestilling mellom kjønnene». Et særdeles viktig bærekraftsmål for en mer rettferdig verden, og som norsk idrett naturligvis støtter fullt og helt opp om, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Plan International Norge jobber for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort.  

Bli bøssebærer du også, gå inn på blimed.no og registrer deg og laget ditt for en god sak!