26
sep
2023

Webinar om prosjektet «fra klubbhus til aktivitetshus»

Sted: Digitalt
Start: 26.09.2023 18:00
Slutt: 26.09.2023 19:00

Viken-, Innlandet, Oslo og Vestfold og Telemark idrettskrets har søkt, og fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på 7,5 millioner til prosjektet «Fra klubbhus til aktivitetshus» i perioden 2023-2026.  

I den forbindelse inviterer vi idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner i vårt område til webinar om prosjektet «fra klubbhus til aktivitetshus». Webinaret vil tas opp og legges ut på nettsiden i ettertid.   

Klubbhus er en anleggskategori som i mange sammenhenger ikke har vært preget av utvikling og innovasjon, selv om hederlige unntak finnes. Hensikten med prosjektet er å utvikle bedre kunnskap og rammer, slik at framtidens klubbhus/aktivitetshus blir både levende, sosiale og aktive møteplasser.  

Noen sentrale spørsmål som prosjektet skal og kan omhandle vil være: 

 • Hvordan skape nytt liv til klubbhus/klubblokaler ved ombygg-, tilbygg og nybygg?  
 • Hvordan skape mer attraktive møteplasser for flere i lokalsamfunnet?  
 • Hvordan skape positive synergier gjennom å dele lokaler og ha sambruk med flere organisasjoner?  
 • Hvordan skape attraktive uteområder rundt klubbhuset, som inspirerer til aktivitet og et naturlig sosialt møtested?  
 • Hvordan skal anlegget tilpasses aktivitetstrender? 
 • Hvordan bidra til at idéfasen/forprosjektfasen kan bli enda bedre
 • Hvordan kan vi rehabilitere og bygge mer bærekraftig?
 • Hvordan kan vi skape og utvikle kompetanse slik at vi klarer å bygge klubbhus- og aktivitetshus, ut fra dagens og fremtidens behov?
 • Hvordan utvikle trygge og aktive møteplasser for flere generasjoner, som bidrar til å skape livslang bevegelsesglede?
 • Hvordan jobbe i idrettslaget, evt. sammen med andre organisasjoner, for å skape mer aktivitet i klubbhuset/aktivitetshuset, både på formiddag, ettermiddag og kveld?
 • Hvordan skape gode prosjektsøknader, som kan sendes til stiftelser m.m. for å få gjennomført prosjektet sitt?  

Vi ønsker å presentere prosjektet, og sammen med dere fra idrettsbevegelsen i Viken, Innlandet, Oslo og Vestfold og Telemark, få innspill til å ytterligere forme prosjektet.  

Prosjektet har en varighet på tre år, fra høsten 2023 – sommeren 2026. Resten av 2023 vil bli benyttet til en forprosjekteringsfase slik at vi i fra 2024 kan inspirere og motivere til å gjøre tiltak i eksisterende bygg og nye bygg. Videre vil vi publisere alt fra tegninger og idéskisser til hvordan man kan gjennomføre tiltak