Politiattestordningen - Artikkelbilde2.jpg
09
jun
2021

Politiattestordningen – digital temakveld

Sted: Online i Teams
Start: 09.06.2021 18:30
Slutt: 09.06.2021 20:00

Idretten skal være et trygt sted å være for alle som ønsker å være en del av den. Fra tid til annen opplever vi dessverre at noen ikke opplever idretten som trygg, men blir utsatt for uønskede tilnærminger, trakassering og overgrep. Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for å begrense og forhindre at dette skjer. Som en viktig del av dette arbeidet har vi politiattestordningen.

Alle som skal ha et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må fremvise en ren politiattest.

Ved å kreve en politiattest bidrar vi til å forhindre at personer som utgjør en risiko for overgrep eller ha skadelig innflytelse, får mulighet til å ha trener eller tillitsverv i idretten. Attesten viser om vedkommende er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. Det er viktig å presisere at politiattest i seg selv ikke er et uttømmende virkemiddel mot trakassering og overgrep, men det er et av flere viktige grep for å skape en trygg idrett.

  • Men hva er egentlig politiattestordningen og hvorfor må vi ha den?
  • Hvem skal levere politiattest?
  • Hva må idrettslaget gjøre?
  • Kan man være trener mens man venter på politiattesten?
  • Når kan vi be om fornyet politiattest?

Det er mange spørsmål knyttet til ordningen og hvordan man skal gjennomføre og organisere dette i idrettslaget. I dette webinaret får du svar på blant annet disse spørsmålene, og vi ønsker å tydeliggjøre oppgavene idretten har, knyttet til politiattesten.

Foredragsholdere:

Per Tøien, idrettspolitisk rådgiver i NIF

Per har jobbet lenge i Norges idrettsforbund med blant annet bistandsarbeid, breddeidrett, strategi- og samfunnskontakt, kommunikasjon – og i de siste årene med idrettspolitikk og myndighetskontakt. Var med i regjeringens arbeidsgruppe som utformet grunnlaget for politiattestordningen for frivillige organisasjoner, og har jobbet med temaet i Norges idrettsforbund siden før ordningen ble innført i 2009.

Håvard Øvregård, seniorrådgiver verdiarbeid i NIF

Håvard har hatt ansvar for arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep i NIF siden 2011, siste året sammen med sin kollega Cecilie Prebensen. Før dette var han prosjektleder for «Med idretten mot homohets». Sammen med Per har han i flere år fulgt opp arbeid med politiattestordningen. Han er medlem av Europarådets «Pool of European Experts on Sexual Violence in Sport», og arbeider også med å følge opp politiattestordningen internasjonalt.

Temakvelden arrangeres av NIF fagteam barneidrett, som er et fagsamarbeid
mellom alle idrettskretsene i NIF. Alle idrettslag og klubber er invitert!

Det er gratis å delta.

Temakvelden gjennomføres digitalt på Teams, og alle påmeldte får tilsendt lenke til møterommet dagen før.

Påmelding er nødvendig for å få tilsendt link, og påmelding gjøres her via Min idrett.

Påmeldingsfrist: 7. juni 2021