Få innsikt i kontrollutvalgets oppgaver og ansvar
Få innsikt i kontrollutvalgets oppgaver og ansvar
28
mai
2024

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - digitalt kurs

Sted: Digitalt i Teams
Start: 28.05.2024 18:00
Slutt: 28.05.2024 19:30
Påmeldingsfrist: 28.05.2024 00:00    Meld deg på

Alle ordinære idrettslag skal ha et kontrollutvalg. For mange er dette nytt og med nye oppgaver og ansvarsområder. Vestfold og Telemark idrettskrets inviterer til kurs hvor vi går gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kurset gjennomføres digitalt. lenke til kurserommet sendes alle påmeldte dagen før.

Påmelding gjøres via MinIdrett.

For spørsmål, ta kontakt med kursansvarlig Line Berre Paulsen.