Få oversikt over kontrollutvalgets oppgaver i dette kurset
Få oversikt over kontrollutvalgets oppgaver i dette kurset
19
sep
2023

Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - digitalt kurs

Sted: Digitalt
Start: 19.09.2023 20:00
Slutt: 19.09.2023 22:00
Påmeldingsfrist: 19.09.2023 00:00    Meld deg på

Alle idrettslag som følger ordinær lovnorm skal ha et kontrollutvalg. På dette kurset vil vi gå gjennom arbeidsoppgaver som kontrollutvalget skal utføre, samt orientere om veileder og maler som vil være nyttige i arbeidet.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

- idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
- idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
- idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
- idrettslaget har økonomisk kontroll internt
- årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kurset gjennomføres digitalt, og lenke til kurset sendes ut til alle påmeldte dagen før.