Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettens rammevilkår i DIN kommune

shutterstock_290081489_robuart.jpg

Vestfold og Telemark idrettskrets ønsker å hjelpe idrettsrådene med å se hvilke rammevilkår man bør arbeide med å styrke lokalt. Av den grunn gjennomfører vi en årlig undersøkelse av rammevilkårene i våre 23 kommuner, besvart av kommunene selv.

 

Om undersøkelsen

VTIK utarbeider hvert år en undersøkelse som kartlegger idrettens rammevilkår i våre 23 kommuner. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kommunene tilrettelegger for idrettslagene i sin kommune og å avdekke hvilke saker idretten, med idrettsrådene i spissen, bør jobbe for slik at idrettslagene får en bedre hverdag. 

I 2020 har vi spurt kommunene følgende spørsmål: 

  • Hva slags stillingsbetegnelse har idrettsansvarlig i kommunen, og hvor store stillingsprosenter er avsatt til idrettsformål? 
  • Kan idrettslagene søke kommunen om investeringstilskudd og/eller forskuttering av spillemidler og momskompensasjon ved bygging av egne idrettsanlegg?
  • Yter kommunen driftstilskudd til idrettslag som eier og/eller drifter egne anlegg? 
  • Finnes det en aktiv samarbeidsavtale mellom idrettsrådet og kommunen? 
  • Finnes det en aktiv kommunedelplan på idrettsområdet i kommunen? 
  • Hvilke type idrettsanlegg tar kommunen ansvar for og bygger selv?
  • Hvordan involverer kommunen idretten i planlegging og behovsvurdering av idrettsanleggene kommunen bygger selv? 
  • Hva er pris på halleie i kommunen? 
  • Om kommunen har støtte til å dekke aktivitetskostnader i idretten og andre fritidsaktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier (Kontingentkasser, Fritidskort el.l) 

Listen inneholder de mest konkrete rammevilkårene idrettskretsen anser som viktigst for å definere hvordan kommunen tilrettelegger for idretten lokalt. Målet er at idrettsrådene skal kunne bruke dette til å avdekke hvilke saker de bør arbeide med lokalt, gjennom sine idrettspolitiske handlingsprogram. 

Les rapporten fra undersøkelsen her: Rapport - Idrettens rammevilkår i kommunene i Vestfold og Telemark 2020 (med svar fra 18 av 23 kommuner - oppdateres).