shutterstock_290081489_robuart.jpg

Idrettens rammevilkår i kommunene

Vestfold og Telemark idrettskrets ønsker å hjelpe idrettsrådene med å innhente kunnskap om rammevilkår som er viktige for idretten lokalt. Av den grunn gjennomfører vi jevnlige undersøkelser av viktige rammevilkår for idrett og frivillighet i fylkets 23 kommuner, besvart av kommunene selv.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvordan kommunene tilrettelegger for, og prioriterer, idrett i sin kommune. Det foretas en revisjon for hver enkelt undersøkelse, men kort oppsummert, går undersøkelsene inn på disse temaene: 

  • kommunens ressursbruk på idrettsområdet  
  • ulike økonomiske tilskudds- og støtteordninger  
  • hvilke evt. anlegg kommunen selv tar ansvar for  
  • om det er gratis leie av idrettsanlegg/ driftsstøtte til IL-eide anlegg  
  • evt. støtte til lavinntektsfamilier 
  • hvordan kommunen, administrativt og politisk, forholder seg til idrettsrådet 
  • hvordan kommunen opplever sin relasjon til frivilligheten som helhet, ikke kun direkte rettet mot idretten 

Målet er at funnene fra undersøkelsen skal gi idrettsrådene i Vestfold og Telemark fylke økt kompetanse om rammevilkårene i egen kommune, samt i andre sammenliknbare kommuner.  

Vi håper at rapportene kan bidra til å skape et kunnskapsbasert utgangspunkt for å utvikle bedre arbeidsprogram/ handlingsprogram for det enkelte idrettsråd, og en mer kunnskapsbasert dialog med kommunen, administrativt og politisk.