Sammen lanserer vi en egen rekrutteringskampanje for å skaffe medlemmer og frivillige til Rogalandsidretten.
Sammen lanserer vi en egen rekrutteringskampanje for å skaffe medlemmer og frivillige til Rogalandsidretten.

RIKs regionale kampanje og kampanjemateriell

Nedenfor finner du malene til rekrutteringskampanjen for organisasjonsleddene idrettslag, idrettsråd og særkretser i Rogaland. Gi gass - og bruk materiellet i alle deres kanaler.

For hvert enkelt organisasjonsledd har vi laget powerpointfiler pluss logoen "Velkommen tilbake til idretten":

Fremgangsmåte: Last ned filen du vil benytte. Legg inn logo, avsender og det bildet du ønsker å benytte. Deretter arkiverer du fila til ønsket format. Jpg./png til digital bruk og pdf til print/trykk)

Klikk her for å se VIDEO som viser fremgangsmåte for å benytte seg av malene.

Merk at du ikke skriver nettadressen på bildet du lagrer til digital bruk. Her anbefaler vi at du i stedet aktiviserer bildet med en hyperlink (digital adresse) som du aktiverer når du laster opp det digitale bildet i f.eks. en annonse, e-post-signaturen din osv.

Vi oppfordrer til å bruke materiellet i alle deres kanaler, eksempelvis programblad, plakater, nett, facebook og andre sosiale medier, presentasjoner, møter med det offentlige og næringslivet.

Support regional kampanje

Administrasjonen har laget regional kampanje på dugnad, og kan dessverre ikke tilby døgnåpen support. Du kan likevel sende e-post til rogaland@idrettsforbundet.no, så skal vi fange opp henvendelsen så fort vi rekker. Ellers finner du oss alle på www.idrettsforbundet.no/rogaland