Rogalandsidretten leverer frivillighet for 1,3 milliarder kroner i året – her kan du finne verdien av frivilligheten i ditt idrettslag.

Ved å benytte Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin beregningsmetode kan man beregne verdien for frivillighet for det enkelte idrettslag. Vi i RIK har gjort det enda enklere for dere. Nedenfor finner du link til en tabell som viser frivilligheten for hvert enkelt av våre 571 ordinære idrettslag.

Tallene imponerer - og viser at selv om vi er satt tilbake av pandemien, utgjør fortsatt antall medlemskap i Rogalandsidretten rundt regnet en fjerdedel av innbyggerne i fylket vårt.

Dette skjer fordi hver og en av oss elsker vår idrett og våre idrettslag, og opplever at det å være frivillig er både givende og meningsfylt. Det gir innhold i hverdagen for både utøvere, trenere og ledere – i tillegg til personlig utvikling og en og annen toppidrettsprestasjon.

I tillegg til egennytten for alle våre ildsjeler, er effekten og samfunnsnytten til idretten så uendelig mye større enn det vi, og samfunnet rundt oss, egentlig tenker over.

Sammen skaper idrettslagene stolte øyeblikk og bedre folkehelse. Ikke fordi de må, men fordi de vil.

KLIKK HER FOR Å FINNE TALLET FOR DITT IDRETTSLAG!

Innen 2022 er det idrettens mål å ta tilbake de 11 489 medlemmene vi har tapt til pandemien. Da trenger vi flere frivillige ledere til små og store oppgaver. Meld deg til tjeneste for idrettslaget i dag!