Vi oppfordrer DEG, alle idrettslag, idrettsråd og særkretser til å bli med på en rekrutteringskampanje for å øke antall medlemmer og frivillige i Rogalandsidretten.

Idrettsforbundets felles kampanje for hele norsk idrett har som mål å bringe antall medlemmer tilbake til 2019 nivået innen 2022. Basert på «tapstallene» i Rogaland er vårt felles mål enkelt og greit:

Rogalandsidretten skal ta tilbake 11 489 medlemmer innen 2022!

Fortvil ikke, for alt er relativt. Heldigvis har idretten i Rogaland 139 677 medlemskap, noe som gjør at vi fortsatt utgjør rundt en fjerdedel av befolkningen i fylket.

Startskuddet går 25. september!

Fra 25. september 2021 og gjennom ukene 39-41 ønsker vi at idrettslag, idrettsråd og særkretser i fylket, sammen med oss i Rogaland idrettskrets blir med å synliggjør kampanjen #tilbaketilidretten i alle de kanaler vi til sammen kan benytte.

Støtt også opp om Rogalands felles rekrutteringskampanje!

Vi vet at flere av de 587 ordinære idrettslagene i fylket mangler medlemmer. Mange idrettslag mangler også frivillige. Noen mangler begge deler. Det samme gjelder for bedriftsidrettslagene.

Vi har derfor, som et tillegg til de nasjonale malene på idrettsforbundets sider, laget to «plakater» som kan tilpasses ditt organisasjonsledd, i ulike formater, liggende eller stående format, til print/trykk og digitalt. Du velger selv bilde, logo og adresse.

Distribusjon

Idrettsrådene, særkretsene og idrettskretsen samarbeider om å distribuere materiell til idrettsanleggene og til forsterkning av arrangementer. Sammen med idrettslagenes innsats blir vi sterkere enn hver for oss. Den samlede oppmerksomheten til alle organisasjonsleddene i fylket sine sosiale medier er formidabel. Bruk materiellet i programblad, medlemsinfo, presentasjoner, i møte med sponsorer og det offentlige.

Perspektiv: Dersom alle organisasjonsledd i fylket gjør noe så enkelt som å henge opp 10 plakater hver, vil det henge rundt 8 000 kampanjeplakater rundt om fylket.

Last ned, tilpass og ta i bruk malene i dag da vel!

Følg med - fase 2

Vi driver alle vår aktivitet motivert av egennytte. Vi elsker vår idrett og våre idrettslag. I tillegg er effekten og samfunnsnytten til idretten så uendelig mye større enn det vi, og samfunnet rundt oss, egentlig tenker over. Utover i kampanjen vil vi supplere med kunnskap om idrettens dimensjoner og betydning for samfunnet rundt oss. Visste du f.eks. at bak ethvert medlemskap ligger det frivillighet for over 8 000 kroner i følge SSB sine modeller for beregning av verdien av frivillighet? Visste du at det årlig arrangeres 25 000 idrettsarrangementer i fylket vårt, noe som medfører en enorm omsetning for næringslivet rundt oss?

Følg med på denne kampanjesiden i tiden framover!