Ledersamling

RIKs ledersamling 2023

Tradisjon tro invitererte vi onsdag 29. november til heldagssamling for daglig ledere og administrativt ansatte i idrettslag i fylket - og til fellessamling sammen med styreledere på ettermiddagen.

Hjertelig takk til alle som bidro til at årets ledersamling ble en kjekk dag med faglig påfyll, inspirasjon og erfaringsutveksling. Vi gleder oss allerede til neste gang.

Den røde tråden i årets ledersamling var klubbøkonomiHvor skal vi skaffe pengene fra? Inntektsbringende tiltak. Kontroll på kostnadene. Menneskelig kapital. Verdien av historiefortelling og å finne "gullet" i klubben. Kan vi så noen nye idéer - kan vi få dem til å spire?