Foto: Trine N. Wichmann
Foto: Trine N. Wichmann

"Idrettsarrangement gir stor lokal verdiskaping"

Torsdag 16. juni 2022 inviterte Rogaland idrettskrets og Region Stavanger til konferanse om idrettsturisme og bærekraft - Slik kan et strategisk samarbeid mellom idretten, det offentlige og næringslivet øke verdiskapingen!

Idrettsturisme og bærekraft

Rogalandsidretten vil og skal er Rogaland Idrettskrets sin handlingsplan fram mot 2024. Effektiv anleggsutvikling, økt idrettsturisme og næringsutvikling er to av idrettens satsingsområder, for at idretten skal fortsette å skape flere Stolte øyeblikk og bedre folkehelse. Idrettens verdiskaping skjer i idrettsanleggene. Disse gjør det årlig mulig for idretten å gjennomføre 75 000 arrangement, og ha nærmere 2 000 ansatte og over en milliard i omsetning. For næringslivet og det offentlige medfører dette flere milliarder kroner i verdiskaping. Samtidig bidrar dette til å skape attraktive bo- og arbeidsfellesskaper rundt om i kommunene.

Region Stavanger er destinasjonsselskapet for Stavanger-regionen med over 15 års erfaring og kompetanse om å søke større nasjonale og internasjonale idrett- og kulturarrangement. Som det regionale kompetansesenter for arrangementsturisme har satsingen bidratt med over 500 millioner kroner i økonomisk verdiskapning gjennom arrangementer til regionen. Med en arrangementsstrategi med vekt på bærekraft og innovasjon styrkes synergiene ytterligere!

Sammen ønsker vi å styrke det strategiske arbeidet rundt arrangementer – og vi ønsker flere av dere med oss i dette arbeidet.

Klikk her for detaljert program