Rogaland idrettskrets skal bistå idrettslag med å utvikle en god organisasjon. Vår oppgave er å hjelpe styret og tillitsvalgte til å drive idrettslaget på best mulig måte. Dette gjør vi gjennom kurs, klubbesøk, prosesser og rådgivning. Vår erfaring er at en god organisasjon gir et godt idrettstilbud i idrettslaget.

Vi har flere kurs som vi holder jevnlig, både i nord- og sørfylket, og i noen tilfeller på digitalt vis (via Teams). Vi holder også svært gjerne kurs og prosesser "hjemme" hos idrettslaget i klubbhus eller lignende, i tillegg til våre kurs i idrettskretsen sine lokaler og webinarer som er åpne for alle interesserte. De aller fleste av våre kurs er kostnadsfrie.