Kurs - og klubbutvikling

Rogaland idrettskrets skal bistå idrettslag med å utvikle en god organisasjon. Vår oppgave er å hjelpe styret og tillitsvalgte til å drive idrettslaget på best mulig måte. Dette gjør vi gjennom kurs, klubbesøk, prosesser og rådgivning. Vår erfaring er at en god organisasjon gir et godt idrettstilbud i idrettslaget. Vi hjelper også med opplæring i de ulike datasystemene til Norges idrettsforbund.