organisasjonshjul-med-gap.jpg

Klubbutvikling

Klubbutvikling er aktivitetene vi gjør for å utvikle idrettslaget fra dagens situasjon, til en fremtidig ønsket situasjon. Vi har kvalifiserte veiledere som kan bistå idrettslag som ønsker å utvikle seg videre.

Medlemmene i idrettslaget får være med på å definere nå-situasjon og behov, og det er idrettslaget selv som bestemmer hva som skal utvikles og omfanget på det som skal gjøres. Gode system fører til mindre tid brukt på administrasjon, og mer tid til aktivitet.

Her kan du lese mer om tiltakene klubbesøk, startmøte og planprosesser. Ta kontakt med oss, så bidrar vi svært gjerne (kostnadsfritt).

Mari Murphy
Mari Murphy
Rådgiver kompetanse og kommunikasjon