Virksomhetsplan

Hva og hvem er idrettslaget til for? Hvorfor driver vi med det vi gjør i idrettslaget? Hvilke verdier står vi for, og hvilke mål jobber vi mot?

Er det vanskelig å svare på spørsmålene over, er virksomhetsplanprosess svært nyttig som for å oppnå svar på disse spørsmålene.  

Målgruppe:
Alle ledere i idrettslaget. Med ledere menes alle som har et ansvar for å lede andre i idrettslaget; både styret, trenere, valgte/oppnevnte komitéer og utvalg, ansatte og andre personer i andre typer lederverv idrettslaget.  

Organisering:
4-15 timer ute hos idrettslaget. Dette vil variere etter ønske og behov. Idrettskretsen stiller med veileder som leder prosessen (kostnadsfritt). 

Innhold:

  • Hvordan legge til rette for god drift av idrettslaget med basis i et vedtatt planverk?
  • Organisasjonsraketten som verktøy for å lage en virksomhetsplan.
  • De tre V-ene i idrettslaget: Visjon - Verdier – Virksomhetsidé.
  • Hvilke mål skal idrettslaget jobbe mot?
  • Konkrete retningslinjer og leveregler i lys av visjonen, virksomhetsidéen og verdiene.
  • Handlingsplaner som hjelper til med å realisere målene.

 

organisasjonsraketten.png

Gjennom jobbing med en virksomhetsplan vil man rette fokus på spørsmålene over. Målet med prosessen er å lage en felles plattform for idrettslaget, å få alle i idrettslaget til å dra i samme retning.

Idrettslaget eller ulike grupper i laget vil ha følgende nytte av prosessen:

  • Eierskap til det verdigrunnlaget som idrettslaget skal fungere etter, idrettslagets virksomhetsidé og visjon.
  • Dere blir enige om hvilke hovedmål idrettslaget skal realisere.
  • Dere får en forståelse for hvordan virksomhetsplanen skal forankres i klubben.
  • Dere blir enige om hvordan dere lager detaljerte handlingsplaner som blir brukt til å realisere det dere har bestemt i virksomhetsplanen. 

Det som blir skapt gjennom prosessen, kan idrettslaget bruke videre til å bygge et klart og tydelig omdømme både internt og utad.