Startmøte

En kveld som setter fart på idrettslaget!

Startmøte er et enkelt og effektivt møte idrettslaget kan gjennomføre for å bevisstgjøre, kartlegge, lage handlingsplan for tiltak og sikre framdrift i arbeidet sitt.

Organisering:
3-4 timer lokalt hos idrettslaget eller evt i lokalene til idrettskretsen (Stavanger). Idrettskretsen sin veileder leder startmøtet. 

Målgruppe: 
Hovedstyre og undergrupper, foreldre, utøvere og andre ressurspersoner samlet. 

Innhold: 
Med utgangspunkt i de seks områdene aktivitet, anlegg, arrangement, ledelse, organisasjon og trenere, jobber vi sammen med de fremmøtte om:

- analyse av klubben sitt ståsted
- prosess for å finne ønsket situasjon
- utarbeidelse av fremdriftsplan for klubben sitt videre arbeid