Klubbesøk

På klubbesøket kommer en representant fra idrettskretsen ut til idrettslaget, gjerne i sammenheng med et styremøte. Vi blir bedre kjent, og kan diskutere hva idrettskretsen kan bidra med for å styrke idrettslaget sin organisasjon. Man får kartlagt idrettslaget sine viktigste behov og utfordringer, og får mer kjennskap til idrettskretsen og hva vi kan bidra med (kurs/kompetansetiltak, rådgiving, utviklingsprosesser mm). 

Praktisk gjennomføring er fleksibelt, det kan for eksempel gjøres med fysisk oppmøte i kombinasjon med styremøte, og gjerne omvisning på idrettslagets aktivitetsflater. Et klubbesøk kan også gjennomføres digitalt. 

Tidsbruk er også fleksibelt, men det bør settes av minimum 30 minutt.