_L6Y1140_EF.JPG

Anleggsmøter for idrettsråd og kommuner

Under er det samlet presentasjoner og filmer fra ulike anleggsmøter med idrettsråd i regi av idrettskretsen.