Smittevern kurs og arrangement

Møre og Romsdal idrettskrets er ansvarlig for at kurs og arrangement blir gjennomført i tråd med gjeldende råd og bestemmelser for smittevern fra helsemyndighetene.

Hovedregler for smittevern ved kursvirksomhet (se utfyllende informasjon i nedtrekksmeny nedenfor): 

 1. Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Hva gjør idrettskretsen med tanke på smittevern ved gjennomføring av kurs og arrangement? 

Møre og Romsdal idrettskrets er ansvarlig for at kurset blir gjennomført i tråd med gjeldende råd og bestemmelsar for smittevern fra helsemyndighetene, og vi tar følgende forhåndsregler og vurderinger knyttet til hvert enkelt kurs/arrangement: 

 • Idrettskretsen er oppdatert på nasjonale regler og anbefalinger om smittevern.
 • Idrettskretsen oppdaterer seg på eventuelle lokale/regionale tiltak.
 • Basert på nasjonale, regionale og lokale regler/tiltak, vurderer idrettskretsen om kurs/arrangement blir gjennomført med fysisk oppmøte eller digitalt.
 • Idrettskretsen utnevner en smittevernansvarlig for kurs/arrangement.
 • Idrettskretsen informerer deltakere på forhånd om hvilke regler som gjelder for kurset/arrangementet.
 • Idrettskretsen har ved behov dialog med deltakere i risikogrupper og vurderer behov for tilrettelegging.
 • Idrettskretsen tar elektronisk påmelding, og fører frammøtelister med kontaktinformasjon for å kunne hjelpe helsemyndighetene med smittesporing dersom det blir aktuelt.
 • Kurs/arrangement blir utsatt eller avlyst dersom idrettskretsen vurderer at kurs/arrangement vil føre til økning i smitterisiko.

Det aller viktigeste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Det gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Det omfatter personer som er bekreftet smittet av korona, personer som sitter i karantene og personer som har symptomer på koronasmitte.

Tiltak:

 • Møre og Romsdal idrettskrets informerer deltakere på forhånd om regelen, og vurderer for hvert kurs om man kan delta ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. 
 • Smittevernansvarlig er kjent med smittemåte og symptomer på koronasmitte. 

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å avgrense dråpesmitte, mens håndhygiene og spesielt det å ta seg i ansiktet med skitne hender er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold blir vurdert spesielt for kontaktpunkt som blir berørt hyppig. 

Tiltak: 

 • Kurslokalet skal ha utstyr for håndvask med såpe og alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. 
 • Informasjon til deltakere om god håndhygiene: vaske hender ved ankomst, før måltid, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter kontakt med kroppsvæsker (f.eks. etter å ha pusset nesen).
 • Informasjon til deltakere om å hoste/nyse i albuekroken eller bruke papirlommetørkle som dekker munn og nese - og deretter vaske hendene.
 • Sørge for at kurslokalet har gode rutiner for renhold. 

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. De som er til stede skal kunne holde minst 1 meter avstand (unntak er beskrevet for de spesifikke kurs/arrangement det gjelder). 

Tiltak:

 • Informere deltakere om å unngå håndhilsing og klemming.
 • Sørge for at kurslokalet er stort nok og at det er lagt til rette for å unngå trengsel. 
 • Sørge for å unngå aktiviteter som krever nærkontakt. 
 • Oppfordre deltakere til å unngå bruk av offentlig kommunikasjon ved reise til og fra kurset.
 • Der det er behov for mat i løpet av kurset/arrangementet, må man vurdere fra kurs til kurs om deltakere tar med egen mat/drikke, unngår å dele med andre, eller om en kan legge til rette for servering porsjonsvis.

Deltakere blir oppfordret til å ikke dele utstyr, som pc, nettbrett, penn, papir osv. Deltakere må ta med eget utstyr for å ta notat fra kurset om man ønsker det. Der utstyr er en vesentlig del av kurset, som f.eks. barneidrettstreneren, blir dette og tilrettelagt for hvert enkelt kurs.