Trafikksikkerhet

Innlandet idrettskrets ønsker å ha fokus på trafikksikkerhet, og oppfordrer våre idrettslag til å tenke på trafikksikkerhet i forbindelse med sin aktivitet.

Ved siden av å ha fokus på trafikksikkerhet i egen organisasjon, vil Innlandet idrettskrets bidra til at flest mulig idrettslag i Innlandet tenker trafikksikkerhet i forbindelse med sin aktvitet.
Vi anbefaler idrettslag å vedta egne retningslinjer for trafikksikkerhet, og at alle tillitsvalgte, utøvere, trenere og foresatte får informasjon om retningslinjer og tiltak.

Send gjerne inn idrettslagets retningslinjer til  JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no


Tipshefte for idrettslag