Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ANLEGG OG SPILLEMIDLER

tennisanlegg.jpg

Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging og gjennomføring.

Det finnes ingen oppskrift på å bygge gode nærmiljøanlegg. Hvert anlegg har sine egne forutsetninger og planprosesser.

Kommunene har ansvar for å lage gode nærmiljøanlegg. Initiativet bør derfor i det alt vesentlige komme fra kommunene. Enkeltpersoner, organisasjoner og andre er også viktige som initiativtakere og pådrivere i å utvikle gode nærmiljøanlegg. Uansett hvem som tar initiativ og står som utbygger, er det viktig å være klar over at det følger en viss byråkratisk prosess med å a realisert et nærmiljøanlegg. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/anlegg/

Hedmark fylkeskommune har i sin "Plan for fysisk aktivitet i Hedmark" uttalt at "Vi skal være en tydelig aktør i sitt arbeid med anleggsutvikling. Vi skal arbeide for god anleggsutvikling i fylket gjennom gode planleggingsprosesser, behovsvurderinger og veiledning i søknad om spillemidler". Les mer om Hedmark fylkeskommune sitt arbeid med anleggsutvikling, samt søknad om spillemidler til anlegg her:
https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/kultur/menypunkt-12/
Kontaktperson hos Hedmark fylkeskommune er Kari Nilssen,
e-mail: kari.nilssen@hedmark.org Tlf: 480 74 327