Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Strålende start for nytt nettverk

Påstandsøvelse.jpg

Over femti engasjerte kvinner møtte til Kick Off for vårt nystartede nettverk

 

"Kick Off" for Nettverk Idrettsledere Innlandet ble avholdt på Hamar torsdag 13. juni. Over 50 kvinner fra idretten på Innlandet møtte og bidro til en strålende start for nettverksarenaen - et delprosjekt i Prosjekt Likestilling - og som skal være en møteplass, et trygt og støttende forum, og en faglig utviklingsarena spesielt lagt til rette for kvinnelige idrettsledere. Kick Off ble brukt til å bli kjent, etablere et grunnlag for nettverket og til å dele erfaringer på tvers av deltakere og idretter.

Fikk du ikke deltatt denne gangen? Neste mulighet kommer under Idrettshelga Innlandet 2019 - følg med på nettsidene for Prosjekt Likestilling eller kontakt prosjektledelsen v/Pål Erik Heimstad for mer informasjon.

Gode innledere og stort engasjement

Lasse Juliussen (Hedmark fylkeskommune) innledet med å fortelle om fylkeskommunens arbeid og engasjement for likestilling i idretten og hvorfor de har valgt å støtte idrettskretsens prosjekt.

Tonje Sagstuen (Norsk Tipping) holdt et godt innlegg om like muligheter fra sitt perspektiv som kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, krydret med erfaringer og tanker fra en lang karriere som aktiv i norsk toppidrett.

Tonje Lauritzen (Høgskolen i Innlandet) informerte om og delte fra delprosjektet som Østlandsforskning/Høgskolen i Innlandet for tiden gjennomfører for idrettskretsene og Prosjekt Likestilling. Her hentes det kunnskap ut av idretten på Innlandet i form av dybdeintervjuer med idrettsledere og trenere. De foreløpige resultatene fra prosjektet har interessante funn, som bekrefter flere hypoteser om manglende kultur og fokus for å støtte opp om kjønnsbalanse i Innlandsidretten. Resultater og funn vil bli en viktig del av utvikling av nye tiltak i Prosjekt Likestilling.

Victoria Ø. Steinland (Likestillingssenteret) ledet erfaringsdeling og work shop. Hun bidro med lekne og engasjerende oppgaver, som støttet opp under forsamlingens engasjement og fikk frem deltakernes synspunkter og erfaringer fra hvordan det er å være idrettsleder eller sitte i verv som kvinne i Innlandsidretten.

Hedmark idrettskrets med samarbeidspartnere i Prosjekt Likestillling, takker både deltakere og bidragsytere for innsatsen og engasjementet under Kick Off. Vi gleder oss til samle nettverket på nytt og arbeide for å tilrettelegge for nye temaer tilpasset nettverkets ønsker og behov.