Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk deltakelse i vårt mentorprogram

Ungeledere1.jpg

Er du kvinne med en ledende rolle i ditt idrettslag, eller idrettsråd/særkrets i Innlandet? Ønsker du å jobbe aktivt med din personlige og faglige utvikling? Søk deltakelse i vårt mentorprogram!

 

Idrettskretsen inviterer til mentorprogram for kvinnelige idrettsledere i Innlandet med oppstart lørdag 2. november 2019. Programmet strekker seg ut august 2020 og er et tiltak i Prosjekt Likestilling, som jobber for en mer kjønnbalansert Innlandsidrett.

I den forbindelse søker vi nå kandidater (adepter) til å følge programmet. Adeptene vil få tilgang til mentor og fellesamlinger, der man skal arbeide sammen med fokus på adeptens utvikling.

Om tiltaket
Mentorprogrammet søker å tilrettelegge for at adepten skal oppleve personlig- og faglig utvikling.
Adept skal bli mer bevisst på seg selv og sin lederrolle gjennom å arbeide sammen med en tildelt mentor, samt deltakelse i fellessamlinger med utgangspunkt i ledelsesfaglig tematikk og erfaringsdeling. I tillegg vil adepten få tilbud om å delta i nettverk og oppfølging fra idrettskrets i etterkant av gjennomført program.

Disse kan søke
Idrettskretsen behandler søknad om deltakelse fra kvinner som:

  • innehar leder- eller nestlederrolle i styret i idrettslag/idrettsråd/særkrets fra Innlandet (Hedmark eller Oppland).
  • er administrativt tilsatt i idrettslag/ idrettsråd/ særkrets fra Innlandet.
  • aspirerer til leder eller nestlederrolle i styret i idrettslag/idrettsråd/særkrets fra Innlandet.

*Med aspirerer menes her at sittende styre/valgkomité ønsker og har plan om å nominere personen til lederverv i idrettslaget.
Nedre aldersgrense for søkere: må fylle 15 år i inneværende år. Ingen øvre aldersgrense.

Mer informasjon
Du kan lese mer om mentorprogrammet ved å laste ned fullstendig invitasjon.

- LAST NED INVITASJON HER - (pdf)


Søk deltakelse

Søknad leveres elektronisk innen 4. september 2019.
Ved fristens utløp vil kandidater bli prioritert og alle søkere får tilbakemelding på om de blir tatt opp til programmet eller ikke.

- REGISTRER DIN SØKNAD HER - (Ekstern lenke - Netigate)


Er du mentorkandidat?
Dersom du er en person som ønsker å lære mer gjennom å være en støtte for andre, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Mentoroppgaven oppleves som utfordrende, bevisstgjørende og utviklende, og det er givende å bli mer bevisst på egen kunnskap om idretten, sin rolle og sine kommunikasjonsferdigheter. Mentorer får oppfølging fra prosjektledelsen både i forkant, underveis og i etterkant av mentorprogrammet.

Ta kontakt med prosjektledelsen til Prosjekt Likestilling, eller Hedmark idrettskrets sin administrasjon, dersom du kan se deg selv i denne rollen. Vi ønsker både mannlige og kvinnelige mentorkandidater.

Kontaktinformasjon Prosjekt Likestilling
Prosjektleder Pål Erik Heimstad
Mob.tlf: 91360580
Epost: palerik.heimstad@idrettsforbundet.no