Forside

Høringsinnspill til ny langtidsplan ønskes

Idrettskretsen har utarbeidet et utkast/forslag til «Innlandsidretten Vil» - en langtidsplan for innlandsidretten 2024-2027, og ønsker innspill til planverket

Mandag 11. desember sendte vi ut mail til alle våre organisasjonsledd i Innlandet, med oppfordring om å komme med høringsinsspill til kommende langtidsplan for Innlandsidretten.
Mailen besto av et utkast/forslag til «Innlandsidretten Vil - en langtidsplan for innlandsidretten 2024-2027", samt et følgeskriv.

Vi håper våre organisasjonsledd benytter muligheten til å påvirke idrettsfremtiden, og ser fram til mange gode innspill!

Høringsfrist er satt til 18. februar 2024.

Endelig langtidsplan vil bli vedtatt på Idrettskretstinget 13. april 2024.