Istock Viken idrettskrets
Foto: Istock Viken idrettskrets

Filmer til bruk i kommunevalget!

Her finner dere filmer til fritt bruk i politisk dialog - enten i direkte møte med politikere eller på SOME.

Filmenes budskap er at hvert individ teller - hver enkelthistorie teller; og i idretten jobber vi for å legge til rette for alle.
Bruk gjerne filmene opp mot din lokale vinkling. Legg dem ut med #hverhistorieteller eller #kommunevalget2023, slik at vi kan finne postene.

- Det må finnes tilskuddsordninger for økonomisk pressede familier for å sikre at barn og unge i disse familien får delta fullverdig i idrett og fritidsaktiviteter:- Støtt opp under alle typer idrett. Alle trenger hjelp med anlegg. Flere idretter gjør det lettere å finne en en liker - også som ungdom:


-Kommunen må fullfinansiere idrettsråd og frivillighetsråd i kommunen." "Gjennom god dialog mellom kommunen og   idrettsrådet kan vi skape mer aktivitet for eksempel gjennom aktivitetsguider, slik at flest mulig tilbud blir tilgjengelige og synlige for folk:- Fysisk aktivitet er viktig for å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske helsen. Dette er godt dokumentert. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, forebygger enkelte psykiske plager og kan også være en behandlingsmetode:Last ned filmene til bruk på Facebook her:
1 Hver historie teller - Økonomi og barrierer
2 Hver historie teller - Ungdom
3 Hver historie teller - Idrettsrådet
4 Hver historie teller - Fysisk aktivitet

Les mer om Idrettens valgsaker inn mot Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.