Grønt lys for idretten er et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB
Grønt lys for idretten er et samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB

9.5 millioner til grasrota!

Gjennom prosjektet Grønt lys for idretten har idrettskretsene i Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken nå delt ut nesten 9.5 millioner til rehabilitering av lys.-Først og fremst må vi her gi skryt til grasrota. Det at det er kommet inn 63 søknader er ikke mindre enn fantastisk, så her har grasrota virkelig vært fremoverlente og er med på å gjøre en forskjell i det grønne skiftet i idretten, sier organisasjonssjef i Innlandet idrettskrets Tina Thorsen.

Mye å spare  

Prosjektet handler spesifikt om å rehabilitere eldre, energikrevende lysteknologi med mer moderne energieffektiv lysteknologi. I dette prosjektet er det utendørsanlegg som blir prioritert, og ved å legge om til moderne lysteknologi vil anleggseier både spare penger, strøm og ikke minst frivillige ressurser.  

-Det er fantastisk å se den geografiske spredningen på de søknadene som har kommet inn i den første tildelingsrunden. Det viser at vi ved å samarbeide kan få til noe stort og bra – og det sammen! forteller en entusiastisk organisasjonssjef i Viken idrettskrets, Kathinka Mohn.  

Etter at Grønt lys for idretten så sitt lys, har man merket et økt søkelys på de kommunale virkemidlene forskuttering av spillemidler og kommunal garanti. Her fortjener idrettsrådene en klapp på skuldra, som kjemper for å få gjennomslag for dette på lokalt nivå. 

Spillemiddelforpliktelse og sosial bærekraft 

For å være søknadsberettiget i Grønt lys for idretten er det et krav om at det skal søkes spillemidler til prosjektet det søkes om. Det betyr at dersom man får tildelt støtte før man har søkt spillemidler, har søker forpliktet seg til å søke spillemidler til prosjektet. Det er også verdt å takke de tre respektive fylkeskommunene for et godt samarbeid rundt de prosjektene som allerede har søkt spillemidler. Ikke bare er det å rehabilitere lys økonomisk- og miljømessig bærekraftig, men ikke minst sosialt bærekraftig.  

-En undervurdert faktor ved å rehabilitere lysene sine og ved å ta i bruk et styringssystem er de menneskelige ressursene man sparer. Det er nok av eksempler der frivillige, helter som de er, reiser opp til et anlegg for å skru av lys i sene nattetimer. Ved å ta i bruk et styringssystem kan dette gjøres fra hvor som helst og ikke minst medfører et styringssystem mindre lysforurensing, sier en optimistisk organisasjonssjef i Vestfold og Telemark idrettskrets, Sondre Fjelldalen.  

imagedz2xg.png

Organisasjonssjefene i Innlandet idrettskrets, Viken idrettskrets og Vestfold og Telemark idrettskrets: Tina Thorsen, Kathinka Mohn og Sondre Fjelldalen 

Neste tildelingsrunde og spillemiddelkurs 

Neste tildelingsrunde starter 1. august 2023 med frist 31. september 2023. For mer informasjon om prosjektet kan man besøke prosjektets hjemmeside. I forbindelse med spillemidler arrangerer Viken fylkeskommune et spillemiddelkurs 4. mai. For mer informasjon og påmelding kan denne siden besøkes.  

Her er oversikten over de som har mottatt støtte!