Anlegg

Fordeling spillemidler til anlegg i Innlandet 2022

I 2022 ble det i Innlandet fylkeskommune mottatt 315 søknader til ordinære anlegg og 98 søknader til nærmiljøanlegg.

Dette utgjorde en totalt godkjent søknadssum på 399 millioner kroner.

Årlig søknadssum er større enn budsjetterte årlig spillemiddeltilskudd og dette har ført til venteliste på midler. Selv om søknaden er godkjent, er det ca. 4 års venting på midlene til ordinære anlegg, og ca. 2 års venting på midlene til nærmiljøanlegg.

Etter at spillemidlene blir fordelt fra Kulturdepartementets budsjett til fylkeskommunene, foretar Fylkeskommunedirektøren tildeling i henhold til vedtatt prioritert rekkefølgen.
Hovedutvalget for kultur i Innlandet fylkeskommune foretok i mai et politisk vedtak (PS 27/2022), hvor det ble prioritert 85 søknader innenfor ordinære anlegg og 77 søknader innenfor nærmiljøanlegg: https://prod01.elementscloud.no/publikum/920717152/DmbMeeting/543

Vind idrettslag i Gjøvik kommune står øverst på prioriteringslista for ordinære anlegg. De bygger en multisporthall. Søndre Elverum idrettshall er prioritert på andreplass og tilskudd til svømmehall ved Moelv skole i Ringsaker er på tredjeplass.

Når det gjelder nærmiljøanlegg er det Fossvang idrettspark i Bagn, Sør-Aurdal som er prioritert først, med sitt is-/skøyteanlegg. Deretter kommer Hamar orienteringsklubb, som har et prosjekt i Furuberget og DNT Finnskogen og omegn, med et turstiprosjekt i Bogeråsen i Kongsvinger.

Her kan du lese mer om anlegg og spillemidler

Har du spørsmål,- kontakt vår anleggskonsulent Line Kongssund på tlf 948 88 225