Idrett og bærekraft – en mulighet for å ta studieemne på NIH og satse på bærekraft i egen organisasjon

Innlandet idrettskrets og Norges idrettshøgskole (NIH) har inngått samarbeid om å tilby studiet "Idrett og bærekraft" med egen Innlandsklasse!

Dette emnet har oppstart januar 2022 og gir 10 studiepoeng ved bestått eksamen. Kurset er nettbasert og samarbeidet mellom idrettskretsen og NIH gjør at deltagere fra Innlandsidretten får tilbud om to fysiske samlinger våren 2022. Hovedmålet er å øke kunnskapen om bærekraft relatert til idrett og kompetansen kan brukes uavhengig av rolle i idrettsorganisasjon.

Norges idrettsforbund har satt bærekraft høyt på agendaen og har en forventning om at underordnede organisasjonsledd integrerer bærekraft i sine plandokumenter.  Bærekraftbegrepet omfatter både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Bærekraftsmålene «oversettes» og gjøres relevante for idrettsorganisasjonene, om det er idrettslag, særkretser, idrettsråd eller idrettskrets. Kompetansen man opparbeider seg om bærekraft kan være med på å forbedre økonomien, øke samfunnsnytten og minimere organisasjonens miljøpåvirkning.  

"Idrett og bærekraft" er et høgskole-emne og dette innebærer noen faglige rammer som deltagerne må forholde seg til. Men teorien som presenteres i læreboken og i emner er overkommelig settes i praktiske sammenhenger. Ved NIH ligger studieemnet helt i starten av et bachelorløp og skal være overkommelig for de aller fleste.

Søknadsfrist for vårsemesteret er 1. desember

Idrettshøgskolen har fått støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) til studentoppfølging (totalt tre timer pr. kandidat). Studiet er gratis – utover at alle som studerer ved høyere utdanning i Norge må betale semesteravgift og en pensumbok.

Innlandet idrettskrets vil dekke kostnader til semesteravgift og pensumbok for de 10 første som melder seg på studiet!

-Les mer om studiet her.
-Les om søknadsprosessen her.
-Se eget skriv fra professor i sport management ved Norges idrettshøgskole, Dag Vidar Hanstad, her.
-Se hvordan Norges Triatlonforbund har satt i gang arbeidet med bærekraft her.

Ved påmelding,- send samtidig en e-post til Helen.Skansen@idrettsforbundet.no med navn, organisasjonsledd og telefonnummer slik at vi får registrert deg i vår Innlandsklasse!