Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veileder for kontrollutvalg

3125_sogne-il-volleyball.jpg

Fra 2020 skal alle idrettslag og idrettsråd velge et kontrollutvalg på årsmøtet.

 

På denne siden vil du finne maler, veiledere og sjekklister for kontrollutvalg.

Kontrollutvalg
Alle idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at:
• idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
• idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
• idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
• idrettslaget har økonomisk kontroll internt
• årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.


Maler, veileder og sjekklister for kontrollutvalg:
• Veileder for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor
• Sjekkliste for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor
Beretning for kontrollutvalg i idrettslag uten engasjert revisor
Veileder for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor
Sjekkliste for kontrollutvalg i idrettslag med revisor
Beretning for kontrollutvalg i idrettslag med engasjert revisor


Ved spørsmål, ta kontakt med Jørn Skjærvik på mail JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no eller telefon: 941 64 290.