Innkalling

Innlandet idrettskrets inviterer til kretsting på Honne kurs- og konferansesenter (Biri) lørdag 23. april 2022 klokken 11:00

Hvis pandemien medfører begrensning i fysisk oppmøte, vil kretstinget gjennomføres digitalt. 

Se innkalling til kretsting her

Merk deg følgende frister:

Innmelding av saker

Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på Idrettskretstinget, må sende disse til Innlandet@idrettsforbundet.no innen 23. februar.


Saksdokumenter
Program og fullstendig sakliste med saksdokumenter blir senest 23. mars:
o Sendt direkte til organisasjonsleddene
o Publisert på idrettskretsens hjemmeside


Innmelding av representanter og fullmakter
Representanter skal være innmeldt senest én uke før idrettskretstinget, altså senest 16. april.
For reprensentantoversikt samt påmelding/fullmaktsskjema, klikk her.