Samordnet rapportering

Våren er den viktigste tiden for alle idrettslagene som skal gjennomføre pliktig rapportering. Her gir vi idrettslag en oversikt over alle oppgaver som må være gjort innen 30. april.

Viktig: Pliktig rapportering av medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.


Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2020 via www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til Idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2020, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.

Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2020 via www.KlubbAdmin.no:

-Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.19
-Besvare standardspørsmål fra Idrettsforbundet og aktuelle særforbund
-Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2020.
-Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på http://www.klubbadmin.no med brukernavn og passord fra Min idrett
Det er viktig at antall funksjonshemmede (bevegelses-, syn-, hørsel og/eller utviklingshemming) registreres. Det gjelder både de som er aktive i ordinære treningstilbud og de som er med på tilrettelagte tilbud eller idrettsskoler. Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede.