Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurs- og aktivitetstilbud

kurs nettsiden.png

Innlandet idrettskrets tilbyr kurs og aktiviteter knyttet til barne- og ungdomsidrett.

 

Under ser du beskrivelse av våre ulike kurs- og aktivitetstilbud.

For å se vår kurskalender, klikk her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/innlandet/kalender/

 

  I norsk idrett har vi som mål at alle barn skal møtes av en kvalifisert trener fordi det første møtet med idretten også legger grunnlaget for livslang aktivitetsglede. I barneidretten er det viktigere å vite hvordan man trener barn, enn å ha ekspertkunnskap innenfor én idrett.

  Vi har utviklet et aktivitetslederkurs som går på tvers av idrettene og gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å ta på deg et treneransvar for barna. I tillegg får du konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan du kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening!

  Hva er aktivitetslederkurs barneidrett? 

  Et 14 timers kurs som gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet for barn under 12 år som utvikler hele barnet (fysisk, motorisk, psykisk og sosialt).

  Målgruppe

  Alle som ønsker å trene barn i alderen 6–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 14 år det året de tar kurset.

  Elever i videregående skole

  Landslaget for fysisk fostring og NIF har etablert et samarbeid med videregåendeskoler idrettsfag, og flere idrettslinjer gjennomfører aktivitetslederkurs barneidrett i samarbeid med idrettskretsene. Ta kontakt med din idrettskrets for mer informasjon.

  Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Kurset er på 14 timer og består av følgende moduler:

  1. Idrettens verdigrunnlag 3 timer (2 timer e-læring og 1 time teori med kurslærer)
  2. Barns læring og utvikling 4 timer (1 time teori og 3 timer med praksis i sal med kurslærer)
  3. Aktivitetslederrollen 3 timer (gruppearbeid m/dialogduk)
  4. Planlegging, gjennomføring og evaluering av økt (4 timer praksis med kurslærer)

  Målgruppe

  Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager. Idrettskretsen er ansvarlig for å koordinere aktivitetslederkurset. Se også www.idrettskurs.no

  Målgruppe: 15-19 år. Målet med «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede kursdeltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset skal deltakerne få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i eget idrettslag. NIF utdanner kurslærere på vegne av idrettskretser og særforbund, som igjen arrangerer kurs for sine medlemmer. 

  Klubbutvikling handler om å skape utvikling hos idrettslaget. Som et ledd i dette arbeidet, tilbyr vi i Innlandet Idrettskrets ulike typer klubbesøk til alle fleridrettslag. Hensikten med klubbesøk er å bidra til at idrettslaget ditt får en «enklere idrettshverdag!».

  Innenfor området barn og ungdom kan vi tilby et klubbesøk til deg som trenger informasjon, råd, veiledning eller ønsker å drøfte en problemstilling innenfor området.

  Vi informerer om hva idrettskretsen kan tilby og dere som klubb får mulighet til å stille spørsmål. Dette gjør det enklere for idrettslaget å holde seg oppdatert og samtidig være nysgjerrig i forhold til om noe kan gjøres på en annen måte. Klubbesøket kan blant annet bidra til å bevisstgjøre behov for utvikling av- eller oppstart av Allidrettstilbud, øke forståelsen for rollen til barneidrettsansvarlig eller skape møteplasser for grupper internt i idrettslaget; for eksempel ungdommer som ønsker andre type aktiviteter.

  Klubbesøk er gratis og vi kommer til dere! Et klubbesøk tar mellom 30-60 minutter.

  Ønsker idrettslaget å ta opp, diskutere og gjøre noe med et tema innenfor barne- eller ungdomsidrett? Ta opp utfordringene ved å gjennomføre en temakveld sammen med oss!

  Målet med temakvelder er å gjøre idrettslaget mer bevisst tilbudet de har for barn og ungdom i alder 6-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette. 

  Selv om idrettslaget kan gjøre dette selv er idrettskretsens administrasjon  tilgjengelig for å kjøre temakvelder sammen med dere - vi kommer gjerne til idrettslaget og legger til rette for gjennomføring av kvelden.

  For hvem?
  Hovedstyret i idrettslaget, evt. sammen med undergruppene.
  (Deretter kan temakvelden gjennomføres med ungdom, trenere, foreldre eller andre ressurspersoner i idrettslaget.)

  Møtet er kostnadsfritt for idrettslaget.

  Tidsbruk: ca 2 timer

   

  Eksempel på en temekveld:

  Temakveld - Ungdomsidrett er et godt ekspmpel på en kveld klubben selv kan gjøre med utgangspunkt i en PowerPoint-mal. Power Point mal  for gjennomføring har du her.