Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Allidrett for barn og ungdom i 2021

idretter_ilu_612.jpg

Nå tilbys Allidrett også for grupper bestående av utøvere med funksjonsnedsettelser (parautøvere). Idrettslag kan nå søke om fire ulike former for Allidrett og få oppstarts- og utviklingsstøtte til alle.

 

Norges idrettsforbund og idrettskretsene ønsker å stimulere til at flere idrettslag starter opp eller videreutvikler Allidrett for barn, ungdom og Allidrett for parautøvere. Allidrett er et variert aktivitetstilbud hvor barn og ungdom får være i aktivitet med flere ulike idretter gjennom hele året. Allidrett kan organiseres av et fleridrettslag, et særidrettslag eller et samarbeid mellom flere idrettslag.

Utvidet støtteordning for inkludering av paragrupper

Alle idrettslag kan søke om støtte til å opprette eller videreutvikle sine Allidretter. Denne støtteordningen har vært tilgjengelig over mange år, uavhengig om deltakerne har hatt en funksjonsnedsettelse eller ikke. Nytt fra 2021 er at idrettslag også kan motta støtte til Allidrettsgrupper med parautøvere (alle funksjonsnedsettelser). Det betyr at et idrettslag kan søke om støtte til følgende Allidrettsgrupper innenfor 1 år:

Allidrett for barn

Allidrett for parautøvere, barn

Allidrett for ungdom

Allidrett for parautøvere, ungdom

Ønsker ditt idrettslag Allidrettstilbud?

Innlandet idrettskrets støtter Norges idrettsforbunds satsning på Allidrett og har som mål i 2021 å øke antall allidrettsgrupper som finnes i idrettslagene tilknyttet kretsen. Til tross for den usikkerheten knyttet til koronavirus og begrensninger på aktivitet ønsker vi å legge til rette for at idrettslag i Innlandet tenker offensivt gjeldende Allidrett, der det er mange muligheter for å drive aktivitet selv med en-meters regelen. 

Innlandet idrettskrets bistår klubbene våre fra idéfasen helt frem til oppstart av allidrettstilbud gjennom rådgivning på type tilbud, støtteordningen og søknadsprosessen og i form av kursing av aktivitetsledere. Har ditt idrettslag lyst til å ha et tilsvarende tilbud, er det bare å ta kontakt

Allidrett med koronatilpasninger

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. Hovedpunktene finner du her. 

Koronavennlig aktivitet i allidretten kan gjennomføres ved bruk av basisøvelser som er listet opp på Idrettsforbundets hjemmesider. Ved usikkerhet rundt hvorvidt du kan utføre aktivitet i ditt idrettslag, vennligst kontakt din kommune for støtte eller kontakt oss. 

Har ditt idrettslag mål om å starte et tilbud for barn og ungdom i løpet av 2021, kan dere kontakte oss for å søke oppstarts støtte eller råd i forhold til tilbudet som tenkes. Vi tilbyr kurs og kompetansehevende tiltak rettet mot allidrett - se vår kurskalender her. 

Kontaktperson 

Martin Hylland 

Rådgiver barn og ungdom

Tlf: 473 99 618