Utvalg_011.jpg

Trenerutviklere

Bedre trenerutviklere - Bedre trenere - Bedre aktivitet. En trenerutvikler er ikke kun en erfaren trener eller en person som skal overføre kunnskap om det å være trener. En moderne trenerutvikler skal kunne utvikle, støtte og utfordre trenere til å videreutvikle kunnskapen og kompetansen sin, slik at de bedre kan sørge for idrettsglede for alle. Trenerutviklerne har dermed en avgjørende rolle for kvaliteten på aktivitetene ute i klubbene.

Trenerutvikleren spiller en viktig rolle i norsk idrett. For å utvikle gode trenere som kan lede til god aktivitet trengs det gode trenerutviklere. Derfor har NIF sammen med særforbundene utviklet et eget grunnkurs for nye trenerutviklere. NIF inviterer også regelmessig til samlinger for trenerutviklere knyttet til Trenerløypa. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra særforbundene og NIF har over tid jobbet med å utvikle disse samlingene med mål om å øke trenerutvikleres kompetanse. Gjennom å regelmessig samle personer med interesse for, og kompetanse om, feltet så ønsker NIF å sette søkelyset på viktig tematikk for trenerutviklere og samtidig styrke nettverket mellom disse fagpersonene.

International Council for Coaching Excellence (ICCE) arbeider godt med viktig tematikk for trenere og trenerutviklere. NIF er medlem i ICCE og sitter i flere arbeidsgrupper i organisasjonen.