Utvalg_091.jpg

Etter- og videreutdanning

For å kunne gi trenere på alle nivåer muligheten til livslang læring finnes det mulighet til å kontinuerlig videreutvikle seg som trener gjennom etter- og videreutdanning (EVU).

Gjennom EVU-tiltak kan trenere tilegne seg kompetanse på et helt nytt felt eller spesialisere seg innen ett spesifikt område som det å være trener for barn eller for ungdom. I tillegg til særforbundenes EVU-tiltak har det også blitt laget en e-læringsmodul om Biomekanikk og styrketrening som et fellesidrettslig EVU-tilbud. Gå til ekurs.nif.no for å gjennomføre e-læring om Biomekanikk og styrketrening.