Utvalg_003.jpg

E-læring

For å gjøre enkelte fellesidrettslige temaer mer tilgjengelig så er det blitt laget e-læringsmoduler som kan bidra til at trenerne når kompetansemålene i Trenerløypa. Om disse modulene brukes i sammenheng med de fysiske samlingene så kan læringsutbyttet for deltakerne bli enda større.

Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trenerløypa:
Trener 1: Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, Aldersrelatert trening 1 og Paraidrett.

Trener 2: Aldersrelatert trening 2, Idrettsernæring Modul 1, Idrettsernæring Modul 2, og Spiseforstyrrelser.

Gå inn på ekurs.nif.no for å gjennomføre e-læringer.

 

Som et hjelpemiddel for å lære seg det viktigste om antidoping så har Antidoping Norge laget e-læringsmodulen Ren Utøver (renutover.no).