Trenerrollen Trener 1.jpg

Trenerrollen Trener 1

Lær mer om hvordan du kan være en god trener for dine utøvere. Denne e-læringen legger vekt på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet i idrettslaget med fokus på utøveren i sentrum.

I denne e-læringen vil du gjennom ulike arbeidsmåter og metoder kunne nå følgende læringsmål: 

Kunnskapsmål
• Forstå viktigheten av å ivareta sikkerheten for alle involverte under idretts-aktiviteten.
• Kunne beskrive hva som skaper et godt læringsmiljø.
• Kunne forklare trenerens rolle, ansvar og forventninger ovenfor utøverne, foreldrene og idrettslaget.
• Gjenkjenne hvordan norsk idrett er organisert og hvilket ansvar de ulike organisasjonsleddene har.
• Kjenne til viktigheten av god kommunikasjon og relasjonsbygging som trener.
Ferdighetsmål
• Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere idrettsaktivitet tilpasset utøverne og utøvergruppen.
Holdningsmål
Være bevisst egen trenerrolle (og identifisere) egne verdier.
• Gjenkjenne/være klar over hvilke verdier som ligger til grunn i norsk idrett.

Har du ikke allerede opprettet bruker så kan du gjøre det her.

Om du har opprettet en bruker kan du starte kurset her.