Aldersrelatert trening 1 - e-læring.jpg

Aldersrelatert trening 1

Få bedre innsikt i hvordan barn og ungdom utvikler seg og hvordan du som trener kan ta hensyn til dette i trenings- og konkurransesammenheng.

Dette kurset tar for seg utviklingskurven hos barn og ungdom. Det gir en generell innføring i praktiske hensyn som må tas hva gjelder de vanligste utviklingstrekk hos barn og unge. Du får også tips om hensiktsmessige øvelser for aldersgruppen.

Har du ikke allerede opprettet bruker så kan du gjøre det her.

Om du har opprettet en bruker kan du starte kurset her.