Dialogduk

Dialogduken Trenerrollen Trener 1 er et gruppearbeidsverktøy som kan brukes på Trener 1-samlinger.

Denne dialogduken er et godt pedagogisk verktøy som knytter e-læringen Trenerrollen Trener 1 tettere til fysisk samling. Gruppearbeidet bidrar til diskusjon, refleksjon og hjelper deltakerne å knytte viktig trenertematikk til deres egen kontekst og virkelighet.

For å bestille dialogduker, eller om du har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Jon Grydeland i Kompetanseutviklingsavdelingen.

Her finner du mer informasjon om dialogduken:

  • Dialogduk (pdf)
  • Kortstokk (pdf)
  • Dialogduk - Veiledning (pdf)
  • Kompendium Trenerrollen Trener 1 (pdf)
  • Arbeidshefte Trenerrollen Trener 1 (pdf)