Hvordan fylle Mellomrommet?

De fire idrettskretsene på Østlandet er i gang med å kartlegge potensielle pilotprosjekter for prosjektet «Hvordan fylle Mellomrommet?». Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB.

Prosjektet skal bidra til å utvikle attraktive aktiviteter og fellesskap i tiden mellom skoleslutt og organiserte fritidsaktiviteter. Gjennom samskaping vil vi bidra til å se mer helhetlig på̊ barn og unges oppvekst. Idrettskretsene tar med seg erfaringer fra andre prosjekter og modeller for å utvikle bærekraftige konsepter med engasjerte partnere gjennom frivillig, offentlig og privat samarbeid.

I første fase søker vi etter gode prosjektideer som kan videreutvikles som et Mellomromsprosjekt.

Både nettsiden og arbeidet vil være under kontinuerlig utvikling gjennom prosjektet.

Hovedmålet

Hovedmålet

Tilrettelegge for samarbeid om nye arenaer for aktivitet, mestring og tilhørighet i tidsrommet mellom skoleslutt og oppstarten av organiserte fritidsaktiviteter på ettermiddagen.

Beskrivelse

Beskrivelse

Prosjektet handler om å skape nye aktivitetsarenaer for barn og unge i det mellomrommet som finnes mellom skoleslutt og oppstarten av organiserte fritidsaktiviteter på ettermiddagen.

Les mer
Ønsker dere å bli et pilotprosjekt?

Ønsker dere å bli et pilotprosjekt?

I første fase før sommerferien søker vi etter gode prosjektideer som kan videreutvikles som et Mellomromsprosjekt.

Les mer
Norges Idrettshøgskole vil følge prosjektet med aksjonsforskning over tre år

Norges Idrettshøgskole vil følge prosjektet med aksjonsforskning over tre år

Siden er under oppdatering.

Jorunn Horgen
Jorunn Horgen
Prosjektleder

Camilla Monsen Borgan
Camilla Monsen Borgan
Viken idrettskrets

Øyvind Thorsen
Øyvind Thorsen
Viken idrettskrets

Ingvild Vårdal Bredesen
Ingvild Vårdal Bredesen
Oslo Idrettskrets

Martin Hylland
Martin Hylland
Innlandet idrettskrets

Karoline Riis
Karoline Riis
Vestfold og Telemark idrettskrets

Per Midthaugen
Per Midthaugen
Forskningsleder Norges Idrettshøgskole