kurslarere.jpg

Kurs

Innenfor området paraidrett tilbys kurset: Tilretteleggingskurs paraidrett

Kurset er delt inn i en teoridel og en praktisk del som tar for seg følgende:

Kunnskapsmål

  • Kjennskap til de fire hovedgruppene av funksjonsnedsettelse (utviklingshemmede, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede).
  • Kjennskap til hvordan idretten er organisert for mennesker med funkjsonsnedsettelse

Ferdighetsmål

  • Kunne planlegge og avholde en tilrettelagt treningsøkt for personer med funksjonsnedsettelse  

Holdningsmål

  • Være tryggere i møtet med en person med funksjonsnedsettelse.
  • Å se mulighetene til aktivitet gjennom tilrettelegging 

Målgruppe
Trenere, aktivitetsledere, instruktører i idrettslag, særkretser, og andre interesserte 

Tid
4 timer

Er du interessert i å delta på kurs, eller ønsker ditt idrettslag å arrangere et slikt kurs?

Ta kontakt med vestland@idrettsforbundet.no