Randi Marie Berntsen Farnes overtar stillinga som organisasjonssjef 1. mai. Foto: Vestland idrettskrets/Janne Landås
Randi Marie Berntsen Farnes overtar stillinga som organisasjonssjef 1. mai. Foto: Vestland idrettskrets/Janne Landås

Randi Marie Berntsen Farnes ny organisasjonssjef i Vestland idrettskrets

Vestland idrettskrets er stolte over å kunngjere Randi Marie Berntsen Farnes som ny organisasjonssjef, med start 1. mai 2024.

Vestland idrettskrets fører vidare sitt sterke leiarteam med Randi Marie Berntsen Farnes, som no tar på seg rolla som organisasjonssjef frå og med 1. mai 2024. Farnes bringar med seg omfattande erfaring og kompetanse innan organisasjonsutvikling og idrettsadministrasjon. Randi Marie sitt engasjement for idretten og evne til å byggje sterke relasjonar vil vere nøkkelfaktorar i å styrke og utvikle idretten og syte for godt samspel med fylkeskommune og næringsliv i regionen.

«I Vestland idrettskrets er vi begeistra over å ynskje Randi Marie Berntsen Farnes velkomen som vår nye organisasjonssjef. Hennar kombinasjon av leiarevner, kunnskap og erfaring frå idretten og lagspelareigenskapar vil vere ein sterk tilførsel for vår organisasjon,» seier styreleiar i Vestland idrettskrets, Nils R. Sandal. «Saman med vår dyktige administrasjon og vårt engasjerte styre vil vi halde fram arbeidet med å bevare og utvikle idretten som ei sterk samfunnskraft i Vestland i åra som kjem,» held han fram.

Farnes sjølv uttrykkjer sin entusiasme for den nye rolla og ser fram til å bidra til Vestland idrettskrets sin suksess. «Eg trur på styrken som ligg i eit velfungerande team, og eg er klar til å leie Vestland idrettskrets inn i framtida. Med eit sterkt fokus på samarbeid, inkludering og lagånd, ønskjer eg å byggje vidare på det gode arbeidet som allereie er gjort og fortsetje å støtte og utvikle idretten i Vestlandsregionen for nye generasjonar.»

Randi Marie Berntsen Farnes kjem frå stillinga som dagleg leiar i Idrettsklynge Vest, ei stilling ho har hatt sidan 2017. Før ho blei tilsett i Idrettsklynge Vest var ho dagleg leiar i Idrett Bergen Sør, ein ideell folkehelseorganisasjon som er etablert av fem store idrettslag i Bergen. Randi Marie er 38 år og kjem frå Naustdal i Sunnfjord kommune. Ho har eit årsstudium i psykologi ved Universitetet i Bergen og ei 4-årig bachelor/idrettsgrad med vekt på fysisk aktivitet, helse og idrettspsykologi ved University of Alberta. Ho er sertifisert Design Thinking fasilitator og studerer Samskaping og innovasjon for bærekraftig utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Ho har budd i Bergen sidan 2010.

Randi Marie kjem frå ein aktiv idrettsfamilie og idrett har alltid vore ein sentral del av livet hennar. Ho har ein aktiv karriere bak seg i volleyball og har spelt i både den canadiske universitetsserien og i norsk eliteserie. Ho har også vore engasjert i fotball og allidrett som yngre utøvar. Ho har vore trenar i fotball, handball og volleyball og er i dag leiar av volleyballgruppa i Kringlebotn IL.

Randi Marie overtar stillinga 1. mai etter Knut Songve som då vil gå av med pensjon etter mange år i solid teneste for idrettskretsen.