Foto: Daniel Sapak
Foto: Daniel Sapak

Tilskotsordning for drift av skianlegg i Vestland

Det er mogleg å søkje Vestland fylkeskommune om inntil 50 000 kroner i driftsstøtte til skianlegg som legg til rette for langrenn og turlangrenn.

Tilskotet skal stimulere til relativt hyppig løypekøyring i anlegg som fyller regional funksjon som utfartsåre for langrenn og turlangrenn.  I tillegg må anlegget ha kapasitet til å gjennomføre regionale konkurransar.  

Ordninga vert å sjå på som ei 3-årig prøveordning for 2022, 2023 og 2024. Aktuelle søkjarar må søkje årleg kvar haust for å kunne vere med i vurderinga.

Søknadsfristen i 2022 er 14. oktober 

Les meir om ordninga og søk her