Illustrasjon

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for neste søknadsrunde i midten av januar 2023.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil åpne for neste søknadsrunde i midten av januar 2023. I neste søknadsrunde kan det søkes om støtte for perioden oktober, november og desember. I denne perioden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Les mer om ordningen og hvem som kan søke