Rapport 2020

Rapport 2020

Fra 1. januar 2020 ble Sogn og Fjordane idrettskrins og Hordaland idrettskrets slått sammen til Vestland idrettskrets. Styret har jobbet ut fra en klar ambisjon om å videreføre det beste fra de to tidligere idrettskretsene til den nye idrettskretsen.