Husk samordnet rapportering innen 30. april

Husk samordnet rapportering innen 30. april

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet selv om fristen for årsmøte er 15.06.21.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Dette kan idrettslagene gå inn igjen og registrere etter at årsmøtet er avholdt.

START RAPPORTERING

Usikker på hvordan dere skal rapportere?
Se webinar om samordnet rapportering for idrettslag som ble arrangert av NIF Digital 8. april.

Slik søker dere om momskompensasjon